Jubileumstallrikar

berit50

Ing 2 ”Husaren”
50 års present till en av medarbetarna vid Försörjningsenheten. Idag utnyttjas byggnaderna som värnpliktsförläggning och för regementsstab.

ing2anita

Ing 2 ”stallar”
60 års present till en av medarbetarna vid Försörjningsenheten. Idag utnyttjas byggnaderna för förrådsverksamhet.

ing2anitab

Skrädderskan
50 års present till en av medarbetarna vid Försörjningsenheten. Baksidan på tallriken.

tallriking2

Ing 2 ”stallar”
50 års present till en av medarbetarna vid Försörjningsenheten. Idag utnyttjas byggnaderna för förrådsverksamhet.