Sture Hegerfors 2011

Ordf serieakademin, tecknare, författare

Prisutdelningen skedde på Liseberg i Göteborg. På en solstänkt Taubescen överlämnade Göran Modig priset ackompanjerat av Göteborg Wind Orchestra. Pristagaren visade påtaglig glädje och gav självklart publiken (ca 300 personer) en AE historia dagen till ära.

Talet till pristagaren
”Sture Hegerfors har i sin livsgärning såsom författare, tecknare men även såsom forskare i serier och dess kultur bidragit till att acceptansen för denna konstform nått nya rikare dimensioner och acceptans i samhället. Sture Hegerfors initiativ till Svenska Serieakademin år 1965 är en hörnsten för detta arbete.

Vid utseende av 2011 års pristagare, Sture Hegerfors, har vi jämfört honom med Albert Engström.

Detta var Sällskapets motivering:
De två bestämde sig i tidig ungdom att bli tecknare och blev de.

Båda två har i sin egen tids anda samlat tecknare runt sig själva
Båda två är/var inbitna tidningsmän.

Båda två har/hade en närmast enorm produktion av teckningar.

Båda två hinner/hann dessutom med att skriva och ge ut böcker i en stor omfattning.

Båda två är/var medlemmar av olika akademier. Albert Engström satt i Svenska Akademien och Konstakademien. Sture Hegefors är president i Serieakademien samt ledamot av Ord och Blid Akademien.

Båda två har aktivt arbetat för bevarandet av Göteborgshumorns särdrag det s.k. ”vitzandet”.

Båda dessa herrar levde åren 1938-39 och 1940.”

sv400553

Efteråt fick konstnären möjlighet att träffa och gratulera pristagaren. Ett mycket uppskattat möte.