Ordförandeklubba Härard


Gåva till en tapper och ihärdig ordförande för Östkinds härardsallmänning