2012 Höglandets konstronda

Soluppgång
Naturens fantastiska skiftningar i flammbjörken ger en himmelsk känsla.

Naturligt
Naturens fantastiska skiftningar i flammbjörken ger en livlig känsla.

snohus

Mänsklig värme i snöriket
Naturens skiftningar i flammbjörken ger en gnistrande snörik känsla.

himmelska-drommar

Himmelska drömmar
Naturens fantastiska skiftningar i flammbjörken ger en drömlik känsla.

magisk-hand

Eldsjälen
Naturens skiftningar i flammbjörken ger eldsjälens hand en särskild känsla.