2013 Höglandes konstronda

TEMA Brinnande Hjärtan

hjartahkr

 

hjarta

Brinnande hjärta i flammbjörk.

laga

Lågan i flammbjörk.