Jakt på lika villkor

HÄLGE
Älgen Hälge en verklig humorist med många tillslag – kanske något passar just dig.
Produktionen är bejakad av Lars Mortimer.

halge2

Älgen Hälge
Jakt på lika villkor

halgejakt

img_1176