Ordförandeklubba Härard

Gåva till en tapper och ihärdig ordförande för Östkinds härardsallmänning